ÅPNINGSTIDER - olemann.com - NETTAUKSJONEN FOR FOLK FLEST

Åpen visning, mandag 9. november til fredag 13. november,  kl. 12.00 til kl. 16.00
Torsdag 12. november, kl. 12.00 til kl. 19.00


VÅRE MÅNEDS- NETTAUKSJONER HAR ÅPEN VISNING AV AUKSJONENS
OBJEKTER, ALLE HVERDAGENE UKA FORUT FOR AUKSJONENS AVSLUTNING
MANDAG TIL FREDAG KL 12.00 TIL 16.00, TORSDAGER 12.00 - 19.00
LØRDAGER KUN ETTER AVTALE

VÅRE NETTAUKSJONER AVSLUTTES ALLTID PÅ MANDAGER!

ØNSKER DU EN VISNING UTENFOR DE PUBLISERTE VISNINGSDAGER,
KAN DET AVTALES TID VED Å RINGE OSS PÅ TELEFON 63965700,
MELLOM KL 09.00 og KL16.00, MANDAG - FREDAG.

INNLEVERING AV AUKSJONSGODS FOR SALG I VÅRE AUKSJONER
ONSDAGER KL. 12.00 TIL KL. 16.00
TORSDAGER KL. 12.00 TIL KL. 19.00